Publicaties

Publicaties

over de praktijk van taaldenkgesprekken

en over onderzoek naar taaldenkgesprekken

Praktijk

Over taaldenkgesprekken met jonge kinderen:

 

  • Zalm, E. van der & Damhuis, R. (2014)

Weinig taal, toch in gesprek. Door uitdaging meer taal.

Het Jonge Kind, sept., 22-25.

 

  • Damhuis, R., Zalm, E. van der (2014)

Maak een probleem! Hoe je kinderen uitdaagt om actief te denken in gesprekken tijdens spel

Zone, jrg. 13, nr. 4, 6-8

 

  • Damhuis, R. (2014).

Zet uitdagende communicatie voorop! De basis voor krachtige taal- en denkontwikkeling.

Artikel voor de Basistraining VVE plus. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht / Gemeente Amsterdam.

 

  • Zalm, E. van der, Damhuis, R. & Blauw, A. de (2013).

Uitdagen tot gesprek. Website voor VVE-professionals met o.a. videovoorbeelden en materialen. www.uitdagentotgesprek.nl

 

Over taaldenkgesprekken in zaakvakonderwijs:

  • bij Wetenschap & Technologie:

Damhuis, R. (2016).

Doen, denken en dialoog. Maak W&T compleet met taaldenkgesprekken.

Meer taal, jrg. 3, nr. 2, Special Tech your future, Taal en Wetenschap en Technologie, 4-5.

 

  • bij zaakvakken en in het bijzonder bij geschiedenis:

Tammes, A-C., Vonk, A., Zalm, E. van der & Damhuis, R. (2015).

Meer kennis, meer inzicht, meer taal. Taaldenkgesprekken maken taal- en zaakvaklessen uitdagend.

Meer Taal, nr 3, jrg. 2, 4- 9.

 

  • bij geschiedenis:

Damhuis, R., Vonk, A., Tammes, A-C. & Postma, G. (2013).

Taal, denken en geschiedenis. Historisch redeneren met kinderen op de basisschool.

Kleio voor docenten geschiedenis en staatsinrichting, jrg. 54, nov. 2013, 4-9.

 

VERSIE

Laatst bijgewerkt:

24 maart 2016

 

© Taaldenkgesprekken nu!

All rights reserved