Links

LINKS

naar websites van organisaties en verenigingen

die zich bezighouden met vormen van taalonderwijs

waarin taaldenkgesprekken goed een plek kunnen krijgen

 

Eduseries biedt (gecertificeerde) online nascholing in combinatie met externe coaching of contactbijeenkomsten. De scholing is relevant voor de dage­lijkse (les)praktijk van leerkrachten. We ontsluiten actuele ontwikkelingen en relevante inzichten op het gebied van educatie en passend onderwijs. We gaan in op de vragen die in het onderwijs leven en de digitale trainingen worden in nauwe samenwerking met experts van kennisinstellingen ontwikkeld om de kwaliteit van uw onderwijs te actualiseren, te ver­nieuwen en aantrekkelijker te maken.

 

Scholing gebeurt door middel van blended learning binnen zogenoemde EduSeries. EduSeries zijn een combinatie van onder meer EduTalks, live webinars, fysieke bijeenkomsten en schriftelijk materiaal binnen een EduMagazine. Voor alle EduSeries wordt certificering aangevraagd bij registerleraar.

 

De Vereniging van Taalspecialisten is een onafhankelijke vereniging, die taalspecialisten ondersteunt bij hun werkzaamheden om het taalonderwijs te verbeteren. De vereniging heeft tot doel de betrokkenheid van taalspecialisten op elkaar en de collegiale samenwerking te verhogen, de uitwisseling over het werk van taalspecialisten te faciliteren en de belangen van taalspecialisten te behartigen.

 

VERSIE

Laatst bijgewerkt:

24 maart 2016

 

© Taaldenkgesprekken nu!

All rights reserved