Home

Taaldenkgesprekken

in de praktijk

Informatie voor:

 • leerkrachten PO
 • pedagogisch medewerkers
 • docenten NT2
 • taalco√∂rdinatoren
 • schoolbesturen PO
 • taalspecialisten
 • onderwijsadviseurs
 • ontwikkelaars van lesmateriaal
 • opleiders op leraren-opleidingen (pabo, hbo, wo)

Onderzoek naar taaldenkgesprekken

Informatie voor:

 • onderzoekers
 • opleiders op leraren-opleidingen (pabo, hbo, wo)
 • ontwikkelaars van lesmateriaal
 • hogescholen en universiteiten die interactie willen onderzoeken

Kritisch denken leren kinderen al doende in taaldenkgesprekken. Maar wat zijn taaldenkgesprekken eigenlijk? Daarin worden kinderen uitgedaagd om:

 • actief mee te doen,
 • actief mee te denken
 • en actief mee te praten

 

Waarom heten taaldenkgesprekken zo? We hebben ze zo genoemd, omdat we daarmee laten zien wat we ermee willen bereiken:

 • de taalontwikkeling van kinderen krachtig stimuleren
 • de denkontwikkeling van kinderen krachtig stimuleren

In peutergroepen en in de basisschool zijn er veel activiteiten waarbij op een of andere manier gepraat wordt. Denk maar eens aan gesprekjes bij eten en drinken, kringgesprekken, interactief voorlezen, leergesprekken of boekbesprekingen. Maar niet ieder gesprek is vanzelf een taaldenkgesprek. Met de naam 'taaldenkgesprekken' kunnen professionals hun aandacht richten op de twee hoofddoelen: taal- en denkontwikkeling.

Kritisch denken is voorwaarde, middel en doel in leren en onderwijzen, nu meer dan ooit. Kritisch denken leer je in kwalitatief hoogwaardige interactie: in taaldenkgesprekken. Wat kan ik daarbij voor u betekenen?

 • Ik doe onderzoek naar taaldenkgesprekken in onderwijs. Ik heb ruime ervaring in praktijkgericht onderzoek naar de rol van interactie voor taal- en denkontwikkeling en in het schrijven van subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten op dat gebied.
 • Ik ondersteun de onderwijspraktijk bij het realiseren van taaldenkgesprekken.Ik ben ontwikkelaar van materialen en trainingen voor onderwijsgevenden op diverse niveaus en voer deze trainingen ook uit.

VERSIE

Laatst bijgewerkt:

24 maart 2016

 

© Taaldenkgesprekken nu!

All rights reserved